Đinh Ngọc Diệp mất điểm vì lỗi make-up

Tuesday, April 15, 2014
Tags:

Comments[ 0 ]